Alfabetyczna lista kadry pedagogicznej I LO:

mgr Magdalena Antosz – język hiszpański, język włoski

mgr Halina Baran – biologia

mgr Marzena Bemben – język angielski

mgr Maria Buk – Kalinowska – język polski, dyrektor szkoły

mgr Paulina Burda – chemia

mgr Jan Ciężar – wychowanie fizyczne

mgr Anna Chamielec – biologia

mgr inż. Urszula Czaczkowska – chemia

mgr Stanisław Dec – historia i teraźniejszość

mgr Magdalena Dobrzyńska – język hiszpański

dr Piotr Domka – język polski, etyka, podstawy filozofii

mgr Witold Duda – wychowanie fizyczne

ks. mgr Tomasz Dziob- religia

mgr Magdalena Filipińska – język francuski

mgr Dariusz Gwizdak – matematyka

mgr Edyta Jóźwiakowska – geografia

mgr Marta Kaczmarczyk – podstawy przedsiębiorczości, geografia

mgr Wojciech Kamiński – język angielski

mgr Ewelina Klimza – język angielski

mgr Władysława Kluz-Chłanda – język polski, język rosyjski

mgr Karolina Kochmańska – matematyka

mgr Małgorzata Kopeć – język polski

mgr Monika Kot – język angielski

mgr Barbara Kruk – biologia

mgr Barbara Lew – język angielski

mgr Urszula Mach – bibliotekarz

mgr Barbara Magdoń – język niemiecki

mgr Jan Magoń – fizyka

mgr Edyta Olbrycht – język angielski

mgr Justyna Pankiewicz – język polski, wiedza o kulturze

mgr Zbigniew Pieczonka – informatyka

s. mgr Agnieszka Piotrowska- religia

mgr Grażyna Rajchel – pedagog szkolny

mgr Wojciech Rybak – edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, elementy ratownictwa medycznego

mgr Jadwiga Sebzda – chemia, wicedyrektor szkoły

mgr Tomasz Sergiew – matematyka

mgr Iwona Skawina – język polski, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Anna Sobol – język łaciński

mgr Małgorzata Szmuc – historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Piotr Szmuc – wychowanie fizyczne

mgr Marzena Szpunar – wiedza o społeczeństwie

mgr Edyta Teichman – język angielski

mgr Marcin Tomaszek – historia

mgr Małgorzata Wiatr – matematyka

mgr Joanna Wszoła – Czerw – fizyka

mgr Monika Wyczarska – matematyka

mgr Marcin Ziajka  –  język angielski

mgr Magdalena Zubrzak – język polski