KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (1 września 2022)

Wszystkich Świętych Niepodległości – dzień ustawowo wolny od pracy (1 listopada 2022 )

Narodowe Święto 11 listopada 2022 – dzień ustawowo wolny od pracy

Zimowa przerwa świąteczna (23 – 30 grudnia 2022)

Trzech Króli – dzień ustawowo wolny od pracy (6 stycznia 2023)

Ferie zimowe dla województwa podkarpackie (16 stycznia – 27 stycznia 2023)

Wiosenna przerwa świąteczna (6 kwietnia – 11 kwietnia 2023)

Zakończenie zajęć w klasach czwartych  (28 kwietnia 2023)

Międzynarodowy Dzień Pracy – dzień ustawowo wolny od pracy (1 maja 2023)

Święto Konstytucji 3 Maja – dzień ustawowo wolny od pracy

Egzaminy maturalne 2023

4 maja – j. polski PP
5 maja – j. ang. PP
8 maja – matematyka PP,  j. hiszp. PR
9 maja – j. ang. PR, filozofia PR
10 maja – wos PR, j. niem. PR
11 maja – biologia PR, j. ros. PR
12 maja – matematyka PR, j. franc. PR
15 maja – chemia PR
16 maja – geografia PR
17 maja – j. polski PR
18 maja – historia PR
19 maja – fizyka PR
22 maja – informatyka PR
Część ustna egz. maturalnego 10 – 23 maja (oprócz 14 i 21 maja)

Boże Ciało – dzień ustawowo wolny od pracy (8 czerwca 2023)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych (23 czerwca 2023)

Ferie letnie (24 czerwca – 1 września 2023)

INNE TERMINY

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 

31 października 2022
22 grudnia 2022
2 stycznia 2023
2 maja
4, 5, 8, 9 maja 2023 (matura)
9 czerwca 2023 (po uroczystości Bożego Ciała)
20 czerwca 2023 (pisanie świadectw)

Konferencje klasyfikacyjne

12 stycznia 2023 – śródroczna
24 kwietnia 2023 – roczna i końcowa klas czwartych
19 czerwca 2023 – roczna klas pierwszych, drugich i trzecich