W ramach Dnia Samorządności, który co roku odbywa się pierwszego dnia wiosny, młodzież przygotowuje różnorodne działania o charakterze artystycznym. W tym roku, 21 marca 2023 r. klasa 1c przedstawiła przygotowany wraz z wychowawczynią Edytą Jóźwiakowską – uczestniczką projektu Erasmus + „Sienkiewiczacy w Europie” – filmik – spacer po szkole. Jednym z ważnych celów nauczycieli biorących udział w mobilnościach jest wymiana doświadczeń z pedagogami z innych państw UE, a w przyszłości być może nawiązanie współpracy. Filmik prezentujący I Liceum  został nagrany w języku angielskim, co z pewnością umożliwi prezentację naszej Szkoły.

FILM PROMUJĄCY SZKOŁĘ

I Liceum beneficjentem programu Erasmus +! 

Nauczyciele realizują projekt „Sienkiewiczacy w Europie!”

W roku 2021 grupa nauczycieli z I Liceum pod kierunkiem dyrektor Marii Buk – Kalinowskiej, stworzyła projekt grantowy „Sienkiewiczacy w Europie” w ramach Akcji 1. Mobilność kadry edukacyjnej. Uzyskał on bardzo wysoką ocenę Agencji Narodowej Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zyskując 95.0 punktów na 100 możliwych i został zatwierdzony do realizacji. W związku z tym 16 nauczycieli dostało możliwość realizacji  zagranicznych wyjazdów na kursy i szkolenia językowo-metodyczne w roku szkolnym 2021/22  i 2022/23.

Podczas mobilności nauczyciele będą brać udział w wykładach i zajęciach lekcyjnych,  a także  w wycieczkach, imprezach integracyjnych i zajęciach dodatkowych, które pozwolą obcować z językiem na różnych płaszczyznach. Będą poznawać teorię, przyswajać wiedzę merytoryczną, dydaktyczną, metodyczną, zaś podczas pozaformalnych aktywności w naturalny sposób ćwiczyć, doskonalić i uaktualniać wymowę, słownictwo i zwroty obcojęzyczne.

Udział w kursie pozwoli naszym pedagogom na poznawanie nowych technologii i innowacyjnych metod nauczania, a później wykorzystanie ich w praktyce poprzez podniesienie kompetencji językowych w zakresie mówienia, pisania, słuchania i czytania uczniów, niezależnie od poziomu zaawansowania.

 W europejskich szkołach językowych specjalizujących się w kształceniu nauczycieli, główny nacisk położony jest na naukę swobodnej komunikacji, zapoznawanie z innowacyjnymi metodami nauczania przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi, w tym TIK. Umożliwiają one też podejmowanie dialogu z osobami z całego świata, co pozwala na praktyczne stosowanie języka obcego i poznanie pedagogów innych narodowości.

Udział w zagranicznym kursie językowym stwarza niepowtarzalną okazję do poznania nowego kraju, jego kultury i obyczajów, daje możliwość zwiedzania zabytków i ważnych miejsc, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych, rozmowy z mieszkańcami, próbowanie smakołyków miejscowych kuchni i poznanie realiów danego kraju. Szkoły językowe bowiem organizują nie tylko zajęcia lekcyjne, ale również wycieczki, imprezy integracyjne, które pozwalają obcować z językiem na różnych płaszczyznach.

Po zrealizowaniu mobilności uczestnicy projektu z pewnością zastosują w praktyce szkolnej poznane nowatorskie metody nauczania, wdrożą innowacje pedagogiczne, opiszą i opublikują wrażenia, rozpropagują tę wyjątkową formę doskonalenia, jaką jest projekt „Sienkiewiczacy w Europie”.